TEHNOLOGIÝA

“Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen “Airbus” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk geçirildi

Türkmenistanyň Söwda-senagat edarasynyň binasynda “Türkmenaragatnaşyk” agentligi bilen “Airbus” kompaniýasynyň wekilleriniň arasynda duşuşyk boldy.

Duşuşygyň barşynda “Airbus” kompaniýasynyň wekilleri Türkmenistan tarapynda kosmos giňişligi boýunça uzakda gözegçilik etmek hem-de surata düşürmek babatda hyzmatlaryny hödürleri.

Ispan tarapy kosmos gullugy boýunça täze mümkinçiliklerini tanyşdyryp, telekommunikasiýa hyzmatlary we howpsuzlyk torlary babatda pikir alyşdylar. Türkmen tarapy Ýewropanyň öňdebaryjy aerokosmos senagaty korporasiýasy bilen hyzmatdaşlygyň kosmos işi boýunça mümkinçilikleri döretmäge şert döretjekdigini belledi.

“Airbus” kompaniýasy Ýewropanyň kosmos we aeronawtika ulgamynda öňdebaryjy kompaniýasydyr.

Ýene-de okaň

Aşgabat şäher häkimliginiň “Sanly şäher” mobil goşundysy tapgyrlaýyn işe girizilýär

“Windows” ulgamyndaky näsazlyk: dünýä kompaniýalaryna täsirini ýetirdi

Ilon Mask kompaniýalaryny Tehasa göçürýär

Dünýäde täze uçarlara bolan isleg artar

Türkiýäniň “Türksat 6A” aragatnaşyk hemrasy uçuryldy

Hytaýyň awtomobil kompaniýasy Türkiýede elektrikli awtomobil öndürer