TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkmenabadyň halkara howa menzili daşary ýurt uçarlaryna hyzmat berýär

Tehniki hyzmatlary almak üçin Türkmenabadyň halkara howa menziline gonýan daşary ýurtlaryň awiakompaniýalarynyň uçarlarynyň sany artýar. Bu barada howa menziliniň saýtynda habar berilýär. 

Russiýanyň «Nordwind Airlines», Täjigistanyň «Somon Air» awiakompaniýalaryndan soň Türkiýäniň, Moldowanyň, Gyrgyzystanyň awiakompaniýalary hem bu menziliň hyzmatlaryndan peýdalanyp başlady.

Menziliň resmi saýtynda berilýän maglumatlara görä, şu aýyň dowamynda Moldowanyň «Terra Avia», Gyrgyzystanyň «AeroStan» we «Moalem Aviation», Türkiýäniň «MNG Airlines» awiakompaniýalarynyň uçarlary Türkmenabatda tehniki we täjirçilik gonuşlaryny amala aşyrdylar. Halkara menzilde uçarlara ýokary dereje hyzmat edildi.

Ýene-de okaň

«Belawiýa» awiakompaniýasy Türkmenistana uçar gatnawlaryny artdyrdy

Şäherara awtobus petekleriniň onlaýn satuwy

Daşoguzda täze saglyk öýi açyldy

Teswirle