Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-II

Biz  öň saýtymyza ýerleşdirilen Türkmen ýyldyzlary bilen gurnalan söhbetdeşlikleri her bir habarda 4 söhbetdeşligiň linkini bermek bilen okyjylarymyza täzeden ýetirıp başlapdyk. Şonda ilki bilen Türkmenistanyň at gazanan artisti Züleýha Kakaýewa, Türkmenistanyň sungatda at gazanan işgäri, suratkeş Kakageldi Seýitmuhammedow, Magtymguly adyndaky milli-sazly drama teatrynyň artisti, Türkmenistanyň at gazanan artisti Döwletgeldi Berdiýew … Continue reading Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-II