Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-I

“Atavatan Türkmenistan” halkara žurnalynyň www.atavatan-turkmenistan.com   saýty  häzirki güne çenli ýurdumyzyň medeniýet, sungat ýyldyzlary bilen onlarça söhbetdeşlikleri gurap okyjylara ýetirdi. Türkmen ýyldyzlary bilen söhbetdeşlige biz 2019-nji ýylda  gurnap başlapdyk. Şol sebäpli biz öň saýtymyza ýerleşdirilen söhbetdeşligi her bir habarda 4 söhbetdeşligiň linkini bermek bilen okyjylarymyza täzeden ýetirmegi makul bildik.   … Continue reading Türkmen ýyldyzlary bilen Söhbetdeşlikler-I