DÜNÝÄ

Türkmen wekiliýeti Katardaky konkur çempionatynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy

Aba Annaýew adyndaky Halkara atçylyk akademiýasynyň rektory Pygy Baýramdurdyýew we Türkmenistanyň Katardaky ilçisi Myratgeldi Seý’tmämmedow “Emiriň gylyjy” atly konkur çempionatynyň açylyş dabarasyna gatnaşdy. Bu barada Türkmenistanyň Katardaky ilçihanasy habar berdi.

Üç günlük atly sport ýaryşy Katar Döwletiniň milli senenamasynyň esasy baýramçylyklarynyň biridir. Esasy baýramçylyk çapyşyklary Kataryň Atly sport federasiýasynyň baş aýlawynda geçirilýär. Her ýyl bu ýerde 3 sany ýaryş geçirilýär.

Bu ýaryşa ýaş türgenler gatnaşýar, olar Atly sport halkara federasiýasynyň talaplaryna laýyklykda degişli deslapky okuwdan geçdiler.

Ýene-de okaň

Türkmenistanyň wekiliýeti ÝUNESKO-nyň Bütindünýä miras komitetiniň 46-njy mejlisine gatnaşýar

TOPH gaz geçirijisi ugry boýunça demir ýoly gurlar

Ata Watan Eserleri

“Hazar deňzi-Garadeňiz”: dörttaraplaýyn hökümetara ylalaşygyna gol çekmek meýilleşdirilýär

Türkmenistan gaýtadan dikeldilýän energetikany ösdürýär

Özbegistan we Gyrgyzystan söwda möçberini 2 milliard dollara ýetirer

Jeýms Dewid Wens ABŞ-nyň wise-prezidentligine dalaşgär