TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen-türk söwda gatnaşyklary ara alnyp maslahatlaşyldy

Türkiýäniň Söwda ministrliginiň Türkmenistandaky wekilleri türk işewür dünýäsiniň wekilleri bilen duşuşdy. Onlaýn ýagdaýda geçirilen duşuşyga 260 töweregi işewür gatnaşdy.

Duşuşykda Türkmenistan bilen Türkiýäniň arasyndaky söwda gatnaşyklary hem-de Türkiýäniň daşary söwda ugry barada pikir alyşmalar boldy.

Bu onlaýn tertibinde geçirilen duşuşykda  Türkiýe Türkmenistandaky ilçihanasynyň söwda boýunça baş geňeşçisi Serdar Akar, söwda geňeşçisi Aýhan Yşyk, söwda geňeşçisi Meral Karaarslan, Türkiýe-Türkmenistan Işewürler geňeşi türk tarapyna “Halil Avcı Şirketler Grubu” kompaniýasynyň dolandyryjylar geňeşiniň başlygy Halil Awçy, Türkmen-türk paýdarlar täjirçilik bankynyň müdiriýetiniň başlygy Kazym Gündogar, “Karakoyunlu Nakliyat” kompaniýasynyň Türkmenistan boýunça dolandyryjysy Burak Öztürk we “GAP İnşaat” kompaniýasynyň baş müdiriniň orunbasary Aziz Çengel çykyş etdiler.

Türkmenistan bilen Türkiýe gatnaşyklary ähli ugurlarda ösdürilýär. Iki ýurduň arasynda haryt dolanyşygy yzygiderli ýokarlanýar. Işewürler geňeşleriniň duşuşyklary, sergi-ýarmarkalar, özara saparlar ikitaraplaýyn söwda gatnaşyklaryny ösdürmäge mümkinçilik berýär.

 

Sizden Gelenler Sahypamyz

Interaktiw sahypamyz- okyjylarymyzdan gelen habar we eserleriň ýerleşdirilýän sahypasy-sizden gelenler sahypasy siziň iberjek eserleriňize garaşýar!

 

Ýene-de okaň

Türkmenistanda metanol önümçiligi ýola goýlar

Türkmenistan konteýner gatnawlary baradaky Ylalaşyga goşular

Ulag boýunça türkmen-rus topary dörediler

Teswirle