Türkmen türgenleriniň Tokio Olimpiadasynda çykyş etjek wagtlary

Ýene-de 3 günden, ýagny 23-nji iýulda dünýäniň iň uly sport ýaryşy – Tokio Olimpiýa oýunlaryna badalga berler. 23-nji iýul-8-nji awgust aralygynda geçiriljek bu ýaryşa Türkmenistandan 9 türgen 4 ugur boýunça bäsleşer. “orient.tm” neşiriniň habaryna görä, türkmen türgenleriniň Olimpiýa oýunlarynda çykyş etjek günleri mälim edildi. 24-nji iýul: ilkinji bolup suwda ýüzmek … Continue reading Türkmen türgenleriniň Tokio Olimpiadasynda çykyş etjek wagtlary