JEMGYÝET

Türkmen türgenleri «Ýüpek ýoly» halkara rallisinde öňdäki orunlarda barýar

5-nji iýulda «Ýüpek ýoly» halkara rallisine badalga berildi. Ozal hem habar berşimiz ýaly, oňa türkmenistanly sürüjiler hem gatnaşýar. 11 günläp dowam etjek ýaryş 15-nji iýulda Mongoliýanyň paýtagty Ulanbator şäherinde tamamlanar.

2022-nji ýylda T2 görnüşi boýunça çempion bolan türkmenistanly doganlar Toýlyýew şu gezekki ýaryşda-da yzda galan 5 tapgyrdan soň öňdebaryjylaryň hatarynda barýar.

Bu ýerde guralan ýolsuz ýerde hereket edýän ulaglaryň arasyndaky T2 ýaryşynda Türkmenistanyň türgenleri oňat netijeler görkezýärler.

Halkara ralli ýaryşynyň resmi saýtyndaky habarlara görä, Türkmenistanyň Awtomobil sporty federasiýasynyň türgeni, 2 gezek “Ýüpek ýoly” rallisiniň ýeňijisi Maksatmyrat Daňatarow 5-nji tapgyrda T2 ýaryşynda birinji tamamlady.

Şeýlelikde, T2 ýaryşynda umumy hasapda Andreý Suşensow we Mihail Mitýaýew öňde barýan bolsa, olardan 11,5 minutlyk aratapawut bilen 3-nji orunda Maksatmyrat Daňatarow barýar. Ilkinji bäşlikde doganlar Toýlyýewler hem ynamly orun aldy.

Ýene-de okaň

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler

Türkmenistanyň Halk Maslahatynyň mejlisi 24-nji sentýabrda geçiriler