TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
SPORT

Türkmen türgenleri Özbegistandaky çempionata gatnaşar

Şu ýylyň 23-25-nji sentýabrynda Özbegistanyň Samarkant şäherinde Merkezi Aziýanyň ýeňil atletika boýunça açyk çempionaty geçirilýär. Oňa sebitiň iň güýçli ýeňil atletikaçylary ýygnanar.

Ýaryşa gatnaşjak türgenleriň deslapky sanawy çap edildi. Bu maglumata görä, Türkmenistanyň türgenleriniň hem bu ýaryşa gtanaşmagy göz öňünde tutulýar. Türkmenistanyň ýygyndysy 13 türgenden 2 tälimçiden we 1 eminden ybarat.

100 metr aralyga ylgamakda Tükrmenistandan birnäçe türgen, şeýle hem 4х400 garyşyk estafeta ýaryşlarynda türkmen türgenleri medally orunlar üçin bäsleşerler.

 

Ýene-de okaň

Türkiýede IV Bütindünýä çarwa oýunlaryna badalga berildi

Türkmen türgenleri Özbegistanda 11 medal gazandy

Mbappe – dünýäniň iň gymmat futbolçysy

Teswirle