SPORT

Türkmen türgenleri Aziýanyň çempionatyna taýýarlanýar

Türkmenistanyň agyr atletika ýygyndysy Bahreýn Patyşalygynda geçiriljek Aziýa çempionatyna taýýarlanýar. “orient.tm” neşirindäki habar görä, türkmen türgenleri Aziýa yklymyň ýaryşyna taýýarlanmak üçin Russiýanyň Zelenogorsk şäherinde giderler. Bu ýerde 15 türgenimiz 14-nji sentýabr-6-njy oktýabr aralygynda taýýarlyk görerler.

Şol türgenleşikden soňra Türkmenistanyň ýygyndysy 6-16-njy oktýabr aralygynda geçiriljek Aziýanyň çempionatyna gatnaşarlar.

Türkmen türgenleri bilen Russiýada türgenleşige 3 tälimçi gider.

Ýene-de okaň

“Arkadag” toparynyň ýeňlişsiz ýoly dowam edýär

Türkmen türgeni Aziýa oýunlarynda bürünç medal gazandy

Hytaýda 19-njy Aziýa oýunlarynyň açylyş dabarasy geçirildi

ХIХ Aziýa oýunlarynda Türkmenistanyň baýdagy galdyryldy

Nagelsmann Germaniýanyň ýygyndysyna tälim berer

Türkiýäniň milli ýygyndysyna täze tälimçi bellendi