Türkmen teleýaýlymynda hytaý serialy görkeziler

Türkmenistanyň Telewideniýe, radiogepleşikler we kinematografiýa baradaky döwlet komiteti 7-nji iýun sagat 12:00-daky “Watan” habarlar gepleşiginden soň, “Miras” teleýaýlymynda ilkinji gezek “Biziň ýaşlygymyz” atly teleserialyň birinji bölümini öz tomaşaçylaryna hödürleýär. Bu teleserialy ýaýlyma bermek üçin döwlet komiteti “Naqada (Wuhan) Information & Consulting Co., Ltd” kompaniýasy bilen şertnama baglaşdy. Bu barada döwlet … Continue reading Türkmen teleýaýlymynda hytaý serialy görkeziler