TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen telekeçileri Hytaýdaky sergä çagyryldy

Türkmenistanyň hususy pudagynyň wekilleri Hytaý Halk Respublikasynda geçiriljek Halkara import sergisine çagyrylýar. Şanhaý şäherinde 6-njy gezek geçiriljek bu sergi şu ýylyň 5-10-njy noýabr aralygynda gurnalýar.

Sergä gatnaşmaga isleg bildirýän taraplar Hytaýyň Türkmenistandaky ilçihanasy bilen habarlaşyp bilerler. Hasaba alyş işi 31-nji iýula çenli dowam eder.

Habarlaşmak üçin: 48-81-05 (Ilçihana)

Ýene-de okaň

Çoganly ýaşaýyş toplumynda seýilgäh gurmak boýunça bäsleşik

Halkara Nowruz güni mynasybetli täze awtobus ugry ýola goýuldy

«Türkmenbaşy-Garabogaz-Gazagystan serhedi» boýunça bäsleşik

Teswirle