TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen telekeçileri Hindistandaky sergä çagyryldy

Hindi ýüpek we ýüpek matalarynyň eksportçysy guramasy 2022-nji ýylyň 28-30-njy iýul aralygynda Gurugramda geçiriljek 11-nji Hindi halkara ýüpek ýarmarkasyna çagyrýar. Bu barada www.tstb.gov.tm saýtynda habar berilýär.

Gyzyklanma bildirýän kompaniýalar www.indiansilkfair.in/physical/ web-saýtynda giňişleýin maglumat alyp we hasaba alnyp bilýärler.

Habarlaşmak üçin Hindistanyň Türkmenistandaky ilçihanasy:

Tel: +99312 456152/456153

Ýene-de okaň

Koreý kompaniýalarynyň Türkmenistanda amala aşyrjak taslamalary

Bitaraplyk — buýsanjymyz, bagtymyz» atly täze möhletli goýum

Awtomobil: Ýygymlaryň möçberleri üýtgedi

Baş Redaktor

Teswirle