BIZNES

Türkmen tebigy gazy Russiýa iberilýär

Türkmen “mawy altyny” Russiýa eksport edilýär. Bu barada TDH teswirinde bellenip geçilýär. Teswirde bellenişine görä, häzirki wagtda «Türkmengaz» döwlet konserninden tebigy gazy satyn almak üçin «Gazprom» bilen baglaşylan 5 ýyllyk şertnamanyň çäklerinde Orta Aziýa — Merkez gaz geçirijisi boýunça Russiýa Federasiýasyna tebigy gaz iberilýär.

CNPC : Türkmenistana 8,3 milliard dollar maýa goýum

Ýene-de okaň

Oba hojalygynda düýpli maýa goýumlary özleşdiriler

«Türkmenaragatnaşyk» we ýapon kompaniýasy hyzmatdaşlygyny ösdürýär

Merkezi Aziýanyň we Hytaýyň oba hojalyk ministrleriniň duşuşygy

Ulag ulgamynda türkmen-gazak hyzmatdaşlygy

Türkmenistan Yslam Ösüş Banky we Singapur bilen port ulgamynda hyzmatdaşlygyny ösdürer

Türkmenistanyň wekilýeti Stambuldaky halkara ulag forumyna gatnaşdy