TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkmen-rus hyzmatdaşlyk gatnaşyklary maslahatlaşyldy

Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow Russiýa Federasiýasynyň Tatarystan Respublikasynyň paýtagty Kazan şäherinde geçirilýän “KazanSummit 2022” XIII halkara ykdysady sammitiň işine gatnaşdy. Bu barada Tatarystanyň resmi habarlar agentligi habar berýär.

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedow “KazanSummit 2022” XIII halkara ykdysady sammitiň çäklerinde “Kazan Ekspo” meýdançasynda Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministri Maksim Reşetnikow bilen duşuşdy. Bu duşuşyga Tatarystanyň Prezidenti Rustam Minnihanow, Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşçisi Mintimer Şaýmyýew we Tatarystan Respublikasynyň Döwlet geňeşiniň başlygy Farid Muhammetşin gatnaşdy.

Duşuşygyň barşynda ikitaraplaýyn söwda-ykdysady hyzmatdaşlygyň ösdürilmegine degişli meseleler ara alyp maslahatlaşyldy. Russiýanyň işewürliginiň gatnaşmagynda Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň dürli ugurlarynda amala aşyryljak geljegi uly taslamalar barada pikir alşyldy.

Russiýa Federasiýasynyň ykdysady ösüş ministri Maksim Reşetnikow rus işewürliginiň gatnaşmagyndaky maýa goýum taslamalarynyň öz işjeňligini saklap galýandygyny belledi.

Halk Maslahatynyň Başlygy Gurbanguly Berdimuhamedowyň Tatarystana sapary

Ýene-de okaň

Gurbanguly Berdimuhamedow Ýaponiýanyň Premýer-ministri bilen duşuşdy

Halkara ahalteke atçylyk sport toplumynda baýramçylyk at çapyşyklary geçirildi

Türkiýäniň Prezidenti Türkmenistanyň Garaşsyzlyk gününi gutlady

Ata Watan Eserleri

Teswirle