Türkmen pomidorlary daşary ýurt bazarynda

Şu gün Türkmenistanyň Senagatçylar we telekeçiler birleşmesi daşary ýurtlaryň işewürlik pudagynyň wekillerine amala aşyrýan işleri bilen tanyşdyrmaga mümkinçilik aldy. “orient.tm” internet neşirindäki habara görä, “Türkmenistanyň Senagatçyla we telekeçiler birleşmesiniň işewürligi ösdürmekde we halkara hyzmatdaşlygyndaky orny” atly halkara maslahat geçirildi. Oňa dünýäniň köp ýurdundan  – Ýewropadan, Aziýadan we Türkiýeden işewürler gatnaşdylar. … Continue reading Türkmen pomidorlary daşary ýurt bazarynda