BILIM

Türkmen okuwçylary matematika internet-olimpiadasynda baýrak aldylar

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň ýokary synplarynyň zehinli okuwçylary Aziýanyň Halkara matematika internet-olimpiadasyna sanly ulgam arkaly gatnaşdylar.

Bu olimpiýada Hytaýdan, Hindistandan, Indoneziýadan, Eýrandan, Özbegistandan, Wýetnamdan, Taýlanddan, Gazagystandan we Kambojadan 3000-den gowurak okuwçy gatnaşdy.

Internet olimpiadasynda Aşgabat şäherindäki himiýa, biologiýa we iňlis dili derslerini çuňlaşdyrylyp öwredýän 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçylary Mälikşa Meýlismyradow, Kümüş Nobatowa kümüş, Begli Işanmyradow, Rahym Agamyradow, Şükür Gurbangeldiýew bürünç medallary gazandylar.

Aşgabat şäherindäki 135-nji orta mekdebinden Babajan Çaryýew, Maksat Babageldiýew, Ýunus Annanepesow kümüş, Merdan Akyjanow, Hamza Allaberdiýew, Begenç Akmyradow, Begli Işanmyradow bürünç medala mynasyp boldular. Aşgabat şäherindäki 72-nji orta mekdepden Ogulbagt Annanyýazowa, 83-nji orta mekdepden Jemşit Serdarow, 49-nji orta mekdepden Begenç Akmyradow bürünç medallara mynasyp boldular.

Aşgabat şäherindäki 135-nji orta mekdebinden Babajan Çaryýew, Maksat Babageldiýew, Ýunus Annanepesow kümüş, Merdan Akyjanow, Hamza Allaberdiýew, Begenç Akmyradow, Begli Işanmyradow bürünç medala mynasyp boldular.

Aşgabat şäherindäki 72-nji orta mekdepden Ogulbagt Annanyýazowa, 83-nji orta mekdepden Jemşit Serdarow, 49-nji orta mekdepden Begenç Akmyradow bürünç medallara mynasyp boldular.

Ýene-de okaň

Türkmenistan bilen BMG bilim hyzmatdaşlygyny güýçlendirýär

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň uniwersiteti Hytaýyň, Malaýziýanyň we Ýaponiýanyň uniwersitetleri bilen şertnamalar baglaşdy

Türkiýede aspirantura okamak mümkinçiligi

Jon Smit talyp haky maksatnamasy ýüz tutmak üçin açyk!

Türkmenistanyň uniwersitetleri “The Impact Rankings 2024” reýtingine girizildi

Türkmenistan Tatarystandaky bilim ministrleriniň forumyna gatnaşdy