TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkmen okuwçylary matematika internet-olimpiadasynda baýrak aldylar

Türkmenistanyň orta mekdepleriniň ýokary synplarynyň zehinli okuwçylary Aziýanyň Halkara matematika internet-olimpiadasyna sanly ulgam arkaly gatnaşdylar.

Bu olimpiýada Hytaýdan, Hindistandan, Indoneziýadan, Eýrandan, Özbegistandan, Wýetnamdan, Taýlanddan, Gazagystandan we Kambojadan 3000-den gowurak okuwçy gatnaşdy.

Internet olimpiadasynda Aşgabat şäherindäki himiýa, biologiýa we iňlis dili derslerini çuňlaşdyrylyp öwredýän 86-njy ýöriteleşdirilen orta mekdebiň okuwçylary Mälikşa Meýlismyradow, Kümüş Nobatowa kümüş, Begli Işanmyradow, Rahym Agamyradow, Şükür Gurbangeldiýew bürünç medallary gazandylar.

Aşgabat şäherindäki 135-nji orta mekdebinden Babajan Çaryýew, Maksat Babageldiýew, Ýunus Annanepesow kümüş, Merdan Akyjanow, Hamza Allaberdiýew, Begenç Akmyradow, Begli Işanmyradow bürünç medala mynasyp boldular. Aşgabat şäherindäki 72-nji orta mekdepden Ogulbagt Annanyýazowa, 83-nji orta mekdepden Jemşit Serdarow, 49-nji orta mekdepden Begenç Akmyradow bürünç medallara mynasyp boldular.

Aşgabat şäherindäki 135-nji orta mekdebinden Babajan Çaryýew, Maksat Babageldiýew, Ýunus Annanepesow kümüş, Merdan Akyjanow, Hamza Allaberdiýew, Begenç Akmyradow, Begli Işanmyradow bürünç medala mynasyp boldular.

Aşgabat şäherindäki 72-nji orta mekdepden Ogulbagt Annanyýazowa, 83-nji orta mekdepden Jemşit Serdarow, 49-nji orta mekdepden Begenç Akmyradow bürünç medallara mynasyp boldular.

Ýene-de okaň

Amerikanyň sözlügi 2022-nji ýylyň sözüni saýlady

“Parahatçylygyň ýaş çaparlary” bäsleşigine badalga berildi

Ata Watan Eserleri

Dekabr aýynda halkara internet olimpiadalary geçiriler

1 teswir

Zarina 2022-10-09 at 14:28
Matematika

Gatnaşjak

Teswirle