TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen nebitiniň eksporty artdy

2022-nji ýylyň ýanwar-iýun aýlarynda türkmen nebitiniň Baku-Tbilisi-Jeýhan turbageçirijisi arkaly daşalmagy 2021-nji ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilende 746 müň tonna (155%) artdy we 1,2 million tonna deň boldy. Bu barada Azerbaýjanyň metbugatynda bellenilip geçilýär.

Bu barada maglumatlar bu, Azerbaýjan Respublikasynyň üstaşyr ýük daşamak boýunça utgaşdyryjy geňeşiň mejlisinde yglan edildi.

2022-nji ýylyň 6 aýynda geçen ýylyň degişli döwri bilen deňeşdirilede Ýalama-Boýuk Kesik demirýoly arkaly nebit önümleriniň eksporty (gazak tarapynyň nebit önümleri) 772 müň tonna artyp, 0,9 million tonna barabar boldy.

Türkmenistan Hytaýa turbageçiriji arkaly gaz ibermekde lider bolmagynda galýar

Ýene-de okaň

“KamAZ”-yň täze hyzmat ediş merkezleri açyldy

Gümrük ulgamynda türkmen-rus hyzmatdaşlygy

«Sanly TIR» ulgamynyň ornaşdyrylyşy boýunça tejribe duşuşygy

Teswirle