TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen kärhanasynyň halkara üstünligi :”Balam” konditer önümleri

“Balam” konditer önümleri kärhanasy belli Süýji tortlary, hoşboý ysly çörekleri we puff önümleri öndürýär. Bu süýji önümleri “Halk bazary” bölek satuw zynjyryndan satyn alyp bilersiňiz. “Balam” konditer önümleri kärhanasynyň önümleri bilen balam.com.tm saýtyndan @balambakery Instagram sahypasyndan tanşyp bilersiňiz.

“Balam” konditer önümleri kärhanasy Aşgabatda 2016-njy ýylda maşgala işi hökmünde döredildi. Döredilende esasy iş konditer önümlerini satmakdyr. 2016-njy ýylda öz önümçiligini açan kompaniýa, öndürijiligi bilen çörek we konditer önümlerini öndürmek üçin häzirki wagtda ýurdumyzyň bazarynda we daşary ýurt bazarynda giňdne tanalýar.

Kompaniýanyň öndürýän dürli süýji we konditer önümleri özüniň lezzetliligi bilen tapawutlanýar. Bu hem kompaniýa diňe biziň ýurdumyzda däl, eýsem daşary ýurt bazarynda hem abraý hem-de birnäçe sylaglar getirdi.

Häzirki wagtda “Balam” häzirki zaman, dinamiki taýdan ösýän we Türkmenistanda iň oňat konditer kärhanalarynyň biri bolan puff önümlerini öndüriji. Önümiň diapazonyna 100 -den gowrak zat girýär, şolaryň arasynda puff pastasy, gysga çörek hamyry, muffin, çörek, gündogar süýjüleriniň we tortlarynyň konditer önümleri.

Çörek bişirmek we ähli konditer önümleri dünýä belli RONDO (Şweýsariýa) we öňdebaryjy türkmen öndürijileriniň ýokary hilli enjamlarynda öndürilýär.

Süýjüleriň hiline, täzeligine we howpsuzlygyna göz ýetirmek üçin hiline üns berilýär we her tehnologik ädim barlanylýar.

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Latwiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi şäherine gider

Türkmenistanda 2-nji iýunda galla oragyna badalga berler

Teswirle