TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BIZNES

Türkmen işewürlere täze mümkinçilik: Daşary ýurt maýadarlar bilen hyzmatdaşlyk

Türkmen işewürlere daşary ýurt maýadarlar bilen hyzmatdaşlyk üçin täze mümkinçilik döredildi. Türkmenistan gazetinde çap edilen bildirişde şeýle diýilýär:

HOR­MAT­LY IŞE­WÜR­LER!

Ýurdumyzyň maýa goýum syýasatyndan ugur alnyp, dünýä tejribesine laýyklykda, Türkmenistanyň Döwlet daşary ykdysady iş banky bilen Birleşen Arap Emirlikleriniň Abu-Dabi Ösüş gaznasynyň bilelikde gatnaşmagynda «Türkmen maýa goýum kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýeti döredildi. Hormatly işewürler, Sizi «Türkmen maýa goýum kompaniýasy» ýapyk görnüşli paýdarlar jemgyýetiniň üsti bilen Türkmenistanyň ykdysadyýetiniň ösdürilmegine gönükdirilen strategik taslamalara maýa goýmak isleýän halkara maýadarlaryň mümkinçiliklerinden peýdalanmaga we bu ugurda hyzmatdaşlyk etmäge çagyrýarys!

Sal­gy­myz: Aş­ga­bat şä­he­ri­niň Ga­raş­syz­lyk şa­ýo­lu­nyň 32-nji ja­ýy. Te­le­fon bel­gi­le­ri­: +993(12) 48-19-28, 48-19-38. Elekt­ron sal­gy­sy: turk­me­ninvest@san­ly.tm

Ýene-de okaň

Türkmen wekiliýeti Latwiýa Respublikasynda saparda bolar

Türkmenistanyň wekiliýeti Tbilisi şäherine gider

Türkmenistanda 2-nji iýunda galla oragyna badalga berler

Teswirle