Türkmen gazy Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilip başlandy

Türkmenistanyň tebigy gazynyň Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilmegi göz öňünde tutulan tebigy gaz (swap) şertnamasy güýje girizildi. Eýranyň “Shana” saýtynyň habaryna görä, bu şertnama 2022-nji ýylyň 1-nji ýanwarynda güýje girdi. Geçen ýyl Aşgabatda Ykdysady Hyzmatdaşlyk Guramasynyň 15-nji sammitiniň çäklerinde gol çekilen üçtaraplaýyn “swap” şertnamasy 1-nji ýanwarda hereket edip başlady. Gazanylan … Continue reading Türkmen gazy Eýranyň üsti bilen Azerbaýjana iberilip başlandy