Türkmen-eýran serhedi açylýar

14-nji oktýabrdan koronawirus ýokanjy sebäpli 20 aý dowam eden çäklendirmelerden soňra Türkmenistan bilen Eýranyň arasyndaky serhet nokady ýük ulaglary üçin açylýar. Bu barada Eýranyň metbugaty ýurduň Gümrük müdirliginiň wekillerine salgylanyp habar berýär. “orient.tm” internet neşirinde hem orun alan habara görä, Eýranyň ýük ulaglary Inçe-Burun nokadyndan Türkmenistanyň çäklerinde girip biler. Ol … Continue reading Türkmen-eýran serhedi açylýar