JEMGYÝET

Türkmen döwlet neşirýat gullugyna täze ýolbaşçy bellendi

Türkmenistanyň Prezidenti Serdar Berdimuhamedow Ministrler Kabinetiniň giňişleýin mejlisinde Akmyrat Hudaýberdiýewi pensiýa gitmegi sebäpli  Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy wezipesinden boşatdy.

“Watan” habarlar gepleşiginde bellenilip geçilişi ýaly, Akmyrat Hudaýberdiýewi pensiýa gitmegi sebäpli  Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy wezipesinden boşadyldy.

Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygy wezipesine Mahmut Çaryýew bellendi we ol Türkmen döwlet neşirýat gullugynyň başlygynyň orunbasary wezipesinden boşadyldy.

Ýene-de okaň

Pariždäki Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türkmen türgenlerini ýakyndan tanalyň!

Aşgabatda Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan türgenleri ugratmak dabarasy geçirildi

Ata Watan Eserleri

XXXIII tomusky Olimpiýa oýunlaryna gatnaşýan Türkmenistanyň milli ýygyndy toparynyň agzalaryna

Jo Baýden prezidentlige dalaşgärlikden ýüz öwürdi

Ata Watan Eserleri

Türkmenistanyň daşary işler ministri Pakistanda saparda bolar

Türkmenistan-Owganystan-Gazagystan: täze demirýol taslamasy durmuşa geçiriler