TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
MEDENIÝET

Türkmen dessanlary azerbaýjan dilinde

Ýaňy-ýakynda Baku şäherinde Azerbaýjanyň Milli ylymlar akademiýasynyň folklor institutynyň professory Almaz Hasangyzynyň azerbaýjan diline terjime etmeginde we çapa taýýarlamagynda «Hüýrlukga-Hemra» hem-de «Saýatly-Hemra» atly türkmen dessanlary neşir edildi. Dostlukly azerbaýjan halkynyň arasynda-da uly meşhurlyga eýe bolan dessanlar girizilen bu kitabyň ikinji gezek neşir edilýändigi aýratyn bellenilmäge mynasypdyr.

Bu barada “Edebiýat” gazetinde habar berilýär.

Ýene-de okaň

Döwlet taryhy-medeni goraghanalaryň işi sanlylaşdyrylar

Stambulda bütindünýä hor aýdym-saz sungatynyñ simpoziumy geçiriler

Ata Watan Eserleri

ABŞ-da Magtymguly Pyragynyň edebiýat agşamy

Teswirle