Türkiýede ýerli sanjym ulanylyp başlar

Türkiýäniň saglygy goraýyş ministri Fahretdin Koja koronawirusa garşy ýerli sanjym bolan «Turkovac»-y adamlara urup başlamaga rugsat alandyklaryny we onuň önümçiligine tapgyrlaýyn girişiljekdigini habar berdi. Ýene 10 günden Ýurduň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdogan hem düýnki çykyşynda muny tassyklady. Ol bu sanjymyň öndüriljek farmasetika kompaniýasy bilen göni ýaýlym arkaly baglandy. Kompaniýa öz … Continue reading Türkiýede ýerli sanjym ulanylyp başlar