TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
BILIM

Türkiýede orta mekdepleriň başlaýan wagty belli boldy

Türkiýäniň Milli  Bilim ministri Ziýa Selçuk orta mektepleriň başlaýan wagtyny yglan etti. Ministr Selçukyň sözlerine görä orta mektepler Türkiýede  31 awgust 2020 senesinde onlaýn görnüşde başlar. Türkiýäniň Milli  Bilim ministri  ýüzbe-ýüz okuwlaryň bolsa 21 Sentýabr 2020 senesinden etapma-etap we Bilim Geňeşi tarapyndan maslahat berilen synplarda  başlajakdygyny mälim etti. Türkiýede geçen ýyl orta mekdepler 9 Sentýabr 2019 senesinde başlapdy.

 

Ýene-de okaň

Ýurdumyzda italýan dili öwredilýär

Ahal welaýat mugallymçylyk orta hünär okuw mekdebi gurlar

Türkmenistanyň wekiliýeti “Bilimi özgertmek boýunça sammite” gatnaşýar

Teswirle