Türkiýede çäklendirmeler gowşadylýar

Türkiýe Respublikasynda koronawirus ýokanjy sebäpli girizilen çäklendirmeler kem-kemden gowşadylýar. Ýurduň Prezidenti Rejep Täýyp Ärdoganyň ýolbaşçylygynda geçirilen Ministrler Kabinetiniň mejlisinde bu babatda degişli çözgütler kabul edildi. Mejlisden soňra metbugat ýygnagyny gurnan Prezident Ärdogan çäklendirmeleriň ýatyrylmagy babatda habarçylara beýanat berdi. 1-nji iýuldan soňra ýurduň adaty durmuşa dolanmagyna garaşylýar. Şoňa laýyklyda: Hepdäniň dowamynda … Continue reading Türkiýede çäklendirmeler gowşadylýar