BILIM

Türkiýede bilim alan talyplar üçin wajyp maglumat

Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlary hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin ilki bilen amala aşyrmaly hereketler barada Türkmenistanyň Bilim ministrligi wajyp bildiriş neşir etdi. Şol bildirişde hususanda şeýle diýilýär. Ýagny, Türkiýe Respublikasynyň hünär bilim edaralaryny tamamlan Türkmenistanyň raýatlary hünär bilimi hakyndaky resminamalarynyň Türkmenistanda ykrar edilmegi üçin ilki  berlen hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkiýe Respublikasynyň degişli döwlet edaralarynda kanunlaşdyrylan bolmaly, ýagny Türkiýe Respublikasynyň Milli bilim ministrliginiň Ýokary okuw we daşary ýurtlar boýunça bilim müdirliginiň Ýokary okuw bölüminde hem-de Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginde tassyklatmalydygy barada habar berýäris.

Habardan hem belli bolşy ýaly, Türkiýede bilim alan Türkmenistanly talyplar ýurdumyzda diplomyny ykrar etdirmek üçin ilki bilen şu amallary amala aşyrmalydyr :

 

  1. Hünär bilimi hakyndaky resminamalary Türkiýe Respublikasynyň degişli döwlet edaralarynda kanunlaşdyrmaly

a. Türkiýe Respublikasynyň Milli bilim ministrliginiň Ýokary okuw we daşary ýurtlar boýunça bilim müdirliginiň Ýokary okuw bölüminde tassyklatmaly

b. Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginde tassyklatmaly

 

Diplom ykrar etmek üçin resminamalaryň terjimesi üçin:

Türkiýede bilim almak we terjime hyzmatlary boýunça habarlaşmak üçin

“Atavatan Danışmanlık ve Tercüme Merkezi”-niň salgysy:

Aksaray mahallesi, Koçibey sokak, Erler Apt No:34 D:7 Gat:4 Fatih/ Stambul

e-mail salgysy : atavatanltd@gmail.com

Telefon:

+90 532 401 71 52

+90 530 251 36 73

+90 212 633 40 00

 

Egerde Siz eýýäm Türkmenistanda bolsaňyz :

 

Telefon belgileri

+993 63 78 96 73 / +993 12 96 48 55

E Mail salgysy : makulhyzmat@gmail.com

Web : www.makulhyzmat.com

Poçta salgysy : Aşgabat şäheri Ankara köçesi (Aýtakow-Ýubileýni) A Blok, Makul Hyzmat Ofis, 401

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor