Türkiýe Wizalary : Syýahatçylyk Wizasy Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy

Türkiýe döwletiniň Türkmenistan raýatlaryny üçin öň bar bolan ýeňilleşdirilen wiza düzgünini ýatyrmagy, ýagny, mundan beýläk Türkmenistanyň raýatlary Türkiýä gitmek islese, wiza talap edilýändigini hasaba alyp Wiza üçin gerekli resminamalaryň sanawyny öň saýtymyza ýerleşdiripdik. Bu habarymyzda bolsa Türk  öň wiza merkezi bolup durýan Gatewaý şereketiniň web saýtyndaky maglumatlary hasaba alyp, Size … Continue reading Türkiýe Wizalary : Syýahatçylyk Wizasy Üçin Zerur Resminamalaryň Sanawy