Türkiýe Türkmenistan bilen haryt dolanyşygyny 10 milliard dollara ýetirmekçi

Şu gün paýtagtymyz Aşgabatda ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça türkmen-türk toparynyň 6-njy mejlisi geçirildi. Ýurdumyzyň Söwda-senagat edarasynda geçirilen hökümetara mejlisinde türkmen tarapyna Türkmenistanyň Ministrler Kabinetiniň Başlygynyň orunbasary Batyr Atdaýew, türk tarapyna bolsa, Türkiýe Respublikasynyň wise-prezidenti Fuat Oktaý ýolbaşçylyky etdi. Hormatly myhman köp sanly hökümet we işewürlerden ybarat bolan wekilçilikli topara ýolbaşçylyk edip, … Continue reading Türkiýe Türkmenistan bilen haryt dolanyşygyny 10 milliard dollara ýetirmekçi