Türkiýe talyp haklary: soňky günler….

“Türkiýe talyp haklary” maksatnamasynda resminamalary tabşyrmakda soňky mümkinçilik. Mälim bolşy ýaly  www.atavatan-turkmenistan.com saýtynyň okyjylary ilkinji bolup Türkiýäniň talyp haklary baradaky habary okapdylar. Geçen aýyň başlarynda Size ýetiren habarymyzdan bäri eýýäm 1 aý geçdi we “Türkiýe talyp haklary” maksatnamasyna resminamalar tabşyrmak üçin bellenen möhlet tamamlanýar. Ýanwar aýynyň 10-yna başlan möwsüm fewral … Continue reading Türkiýe talyp haklary: soňky günler….