TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
DÜNÝÄ

Türkiýe Respublikasy Türkmenistandaky saýlawlara ýokary baha berdi

Türkiýe Respublikasynyň Daşary işler ministrliginiň resmi web sahypasynda berlen press-relize görä, Türkiýe Respublikasy Türkmenistanda geçirilen parlament saýlawlaryna ýokary baha berdi.

Beýanatda Türkiýäniň Türkmenistanda geçirilen parlament saýlawlarynyň parahatçylykly we asuda ýagdaýda geçirilendiginden uly hoşallyk duýýandygy bellenildi.

Şeýle hem bu beýanatda dostlukly we doganlyk Türkmenistanyň durnuklylygyna uly ähmiýet berýändigi aýdylýar.

Şeýle hem Türkiýäniň Daşary işler ministrligi saýlawlaryň netijeleriniň türkmen jemgyýetine peýdaly boljakdygyna umyt bildirdi.

Ýene-de okaň

Tbiliside Ykdysady hyzmatdaşlyk boýunça hökümetara türkmen-gruzin toparynyň mejlisi geçirildi

Türkmenıstanda maşgalalary berkitmek boýunça halkara hyzmatdaşlyk

Ata Watan Eserleri

Hormatly Prezidentimiz Türkiýäniň Prezidentiniň wezipä girişmek dabarasyna gatnaşdy

Teswirle