TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
HABARLAR

Türkiýe döwletine ýeňillikli wiza düzgüni ýatyrylýar

Türkiýe döwletine Türkmenistan raýatlary üçin öň girizilen ýeňillikli wiza düzgüni ýatyrylýar. Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň 2022-nji ýylyň  13-nji sentýabrynda gol çeken  №6034 belgili Karary bilen Türkiýe Respublikasynyň  öň girizilen Türkmenistan raýatlarynyň 30 günden köp bolmaýan möhlet üçin  wizasyz Türkiýe syýahat düzgün ýatyryldy. Bu Karar Türkiýäniň kanunçylyk namalarynyň neşir edilýän  Resmi Gazetiniň 14 09 2022 seneli we 31953 belgili sanynda neşir edildi. Türkiýe Respublikasynyň Ministrler Kabineniniň 19.07.2007 seneli we №2007/12441 belgili bilen syýahatçylyk maksat bilen gelmek isleýän bolsa, onda wiza talap edilmeýärdi.

 

Ýene-de okaň

USAID ekologiki auditi baradaky Türkmenistanyň kanunçylygyny goldaýar

Ata Watan Eserleri

USAID 12-NJI MERKEZI AZIÝA SÖWDA FORUMYNY GAZAGYSTANDA GEÇIRÝÄR

Türkmenistanyň nebitgaz pudagyna daşary ýurt maýa goýumlaryny çekmek boýunça halkara forumy

vepa

Teswirle