Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat

Türkiýäniň Aşgabatdaky ilçihanasynyň Bilim Geňeşligi tarapyndan habar berilişine görä, Bilim Geňeşligi 2021-nji ýylyň 23-nji awgustyndan başlap, onlaýn nobat ulgamy arkaly resminamalary kabul edip başlady. Muňa laýyklykda, Türkiýede bilim aljak raýat elektron nobata durmaly. Alan belgisi we senesi esasynda tassyklatjak okuw resminamalaryny tabşyrýar. Täze ulgamyň, esasan hem, welaýatlardan paýtagtymyza geljek raýatlar … Continue reading Türkiýäniň Bilim Geňeşligi:resminamalarda onlaýn nobat