Türkiýäniň uniwersitetleriniň wirtual sergisi

Şu ýylyň 27-29-njy iýulynda Türkiýe Respublikasynyň Ýokary bilim edarasy tarapyndan talyp bolmaga dalaş edýän ýaşlary Türkiýäniň ýokary okuw mekdepleri bilen tanyşdyrmak üçin wirtual sergi gurnaýar. Bu barada Türkiýe Respublikasynyň Aşgabatdaky ilçihanasynyň resmi internet saýtynda bellenilip geçilipdir. “Study in Turkey YÖK Wirtual Sergisi” atly serginiň çäklerinde Türkiýäniň ýokary bilim ulgamyndaky mümkinçilikleri … Continue reading Türkiýäniň uniwersitetleriniň wirtual sergisi