Türkiýäniň söwda ministri Türkmenistana gelýär

Türkiýe Respublikasynyň söwda ministri Mehmet Muş Türkmenistanda saparda bolar. Bu barada Türkiýäniň Söwda ministrligi habar berýär. Bu saparyň 25-nji fewralda amala aşyrylmagyna garaşylýar. Türkiýe Respublikasynyň söwda ministri Mehmet Muş Türkmenistandaky saparynyň çäklerinde birnäçe gepleşikler geçirer. Iki ýurduň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli amala aşyryljak bu saparyň çäklerinde … Continue reading Türkiýäniň söwda ministri Türkmenistana gelýär