SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Türkiýäniň ilaty 85,3 million adamdan geçdi

2023-nji ýylyň ahyrynda Türkiýäniň ilaty 85 million 372 müň 377 adama ýetdi. Türkiýäniň Statistika gullugynyň habaryna görä, ýurduň ilatynyň 2022-nji ýyl bilen deňeşdirilende 92,824 adam köpelendigi habar berilýär.

Ýurduň ilatynyň 50,1% erkekler, 49,9% aýallar. Sebit merkezlerinde ýaşaýanlaryň sany 93,4% -den 93% -e, obalarda ýaşaýanlaryň sany 6,6% -den 7% -e çenli azaldy.

Mundan başga-da, Türkiýede ýaşaýan daşary ýurt raýatlarynyň sany geçen ýyl bilen deňeşdirilende 253 293 adam azaldy – 1 million 570 müň 543 adama deň boldy. Bulardan 48,6% erkekler, 51,4% aýallar.

Ýene-de okaň

BAE we Müsür 35 milliard dollarlyk syýahatçylyk zolagy gurar

«Türkmenistan» awiakompaniýasy: arzanlandylan biletleriň bahalary

Ata Watan Eserleri

“Türkmenistan” awiakompaniýasy: 4 ugur boýunça biletleri arzanladýar

Ilçi Ferrari: Aşgabat-Milan ugry boýunça ilkinji ýolagçy gatnawlary ýola goýlar

Aşgabat-Jidda aralygyna ilkinji ýolagçy uçary gatnawyny ýerine ýetirdi

“Türkmenistan” awiakompaniýasy Kuala-Lumpura ilkinji uçuşy ýerine ýetirdi

Ata Watan Eserleri