Türkiýäniň esaslandyryjysy Atatürk ýatlanyldy

Türkiýe Respublikasynda türk döwletini esaslandyran Mustafa Kemal Atatürküň aradan çykmagynyň 83 ýyllygy mynasybetli dabaralar geçirilýär. Her ýylyň 10-njy noýabrynda türk halky özüniň ilkinji Prezidenti we esaslandyryjysy Atatürküň aradan çykan gününi belläp geçýär. Türkiýäniň wagty bilen 09:05-de ýurduň raýatlary 1 minutlyk dymyşlyk yglan edýärler. Ýurduň ähli ýerlerinde, köçelerde hereket durup, adamlar … Continue reading Türkiýäniň esaslandyryjysy Atatürk ýatlanyldy