Türkiýä rus “Sputnik V” sanjymyna garaşýar

Russiýanyň Prezidenti Wladimir Putin bilen Türkiýe Respublikasynyň Prezidenti Rejep Taýyp Ärdoganyň arasynda telefon arkaly söhbetdeşlik geçirildi. Iki ýurduň ýolbaşçylary ilkinji nobatda birek-birege hormat goýmak, özara düşünişmek hem-de ynanyşmak ýörelgeleri esasynda guralýan ikitaraplaýyn gatnaşyklaryň ýokary derejesini kanagatlanma  bilen bellediler. Söhbetdeşligiň dowamynda söwda-ykdysady gatnaşyklary mundan beýläk-de işjeňleşdirmek ikitaraplaýyn we köptaraplaýyn hyzmatdaşlygynyň esasy … Continue reading Türkiýä rus “Sputnik V” sanjymyna garaşýar