BILIM

Türkiýä daşary ýurtdan talyp kabul etmek synagy barada

2023-nji ýyl boýunça Türkiýe Respublikasyna daşary ýurtdan talyp kabul etmek synagy (2023-TR-ÝÖS/2) üçin ýüz tutmalar 2023-nji ýylyň 15-nji sentýabrynda kabul edilip başlandy.

Türk metbugatyndaky habara görä, 2023-nji ýylyň 12-nji noýabrynda boljak Türkiýe Respublikasyna daşary ýurtdan talyp kabul etmek synagy (2023-TR-ÝÖS/2) babatda ýurduň  “ÖSYM” edarasynyň ýüz tutmak baradaky seneleri we gözükdirijisini dykgatly okamak gerek.

Dalaşgärler munuň üçin özbaşdak  https://tryos.osym.gov.tr salgysyndan ýüz tutup bilerler.

 

Ýene-de okaň

«FLEX» maksatnamasynyň başlajak senesi mälim edildi

Ýaponiýanyň Sukuba uniwersitetinde türkmen dili okadylyp başlanyldy

Türkiýäniň halkara abraýly uniwersitetleri 2024: Iki ýylda 50 göterim artyş

Baş Redaktor

Dünýäniň iň abraýly uniwersitetleri belli boldy: THE World University Rankings 2024

Baş Redaktor

Türkmenistandan 9 ýokary okuw mekdebi halkara sanawa “habarçy” derejesi bilen girdi

Baş Redaktor

Amerikanyň iň gowy ýokary okuw mekdepleri yglan edildi : iň gowy 30 uniwersitet

Baş Redaktor