Türkiýä Biznes wizasyny almak üçin haýsy resminamalar gerek?

Biznes maksady bilen, ýagny täjirçilik maksady bilen Türkiýe gitmek isleýän Türkmenistanyň raýatlary üçin haýsy resminamalar gerek? Bu sorag bize gelip gowuşýan köp sanly soraglaryň biridir. Şol sebäpli Türkiýäniň ilkinji wiza merkeziniň web saýtyndaky maglumatlary hasaba alyp biznes wizasy üçin gerek bolan maglumatlary Size ýetirýäris.  Bellemeli zat, biz Size öň Türkiýe … Continue reading Türkiýä Biznes wizasyny almak üçin haýsy resminamalar gerek?