TÜRKMENISTAN WE DÜNÝÄ HABARLARY
JEMGYÝET

Türkhowaýollary kompaniýasyndan möhüm ýatlatma

Türkiýäniň Türkhowaýollary (THY) kompaniýasy howa menzillerinde koronawirus sebäpli käbir goşmaça öňüni alyş çäreleriniň geçirilýändigini mälim etdi. Kompaniýa özüniň “Miles  & Smiles” maksatnamasynyň çäklerindäki müşderilerine elektron hat iberdi. Şol elektron hatda goşmaça öňüni alyş çäreleri üçin ýitirilýän wagtyň öwezini dolmak üçin ýolagçylaryň uçar gatnawynyň wagtyndan azyndan 3 sagat öň howa menziline gelmegi maslahat berildi.

Şoňa laýyklykda hasaba alyş amallarynyň içerki gatnawlar üçin uçaryň uçýan wagtyndan 60 minut, halkara gatnawlarda bolsa 75 minut öň tamamlanýandygy hem ýatladyldy.

Ýene-de okaň

Awazada sammit: Azerbaýjan, Türkiýe we Türkmenistan

Baş Redaktor

Türkmenistanda Halkara habarlar merkezi dörediler

Türkmenistanyň Prezidenti Birleşen Arap Emirlikleriniň ýolbaşçylaryny gutlady

Teswirle