Türkhowaýollary: Jemi 19 ýörite gatnaw

Mälim bolşy ýaly, dünýäde ýiti öýken sowuklama keseli, ýagny koronawirus ýokanjynyň giňden ýaýramagy köp sanly çäklendirmeleriň girizilmegine ýol açdy. Koronawirus ýokanjy dünýäniň ykdysadyýetine öz ýaramaz täsirini ýetirip, bu pandemiýadan iň köp zyýan çeken pudaklaryň biri hem ulag, galyberse-de awiasiýa pudagy boldy. Umuman, 2020-nji ýylyň mart aýyndan başlap, dünýäniň ähli ýerinde … Continue reading Türkhowaýollary: Jemi 19 ýörite gatnaw