Türk geňeşiniň 8-nji sammiti Stambulda geçiriler

Şu ýylyň 11-12-nji noýabrynda Türkiýe Respublikasynyň Stambul şäherinde Türki dilli döwletleriň hyzmatdaşlyk geňeşiniň döwlet Baştutanlarynyň 8-nji sammiti geçiriler. Bu barada Türk geňeşiniň resmi internet sahypasynda bellenilip geçilýär. Metbugat beýannamasynda bellenilip geçilişi ýaly, “Sanly döwürde ýaşyl tehnologiýalar we akylly şäherler” mowzugynda geçirilýän sammite Azerbaýjan Respublikasynyň Prezidenti Ilham Aliýewiň, Gazagystan Respublikasynyň Prezidenti … Continue reading Türk geňeşiniň 8-nji sammiti Stambulda geçiriler