SYÝAHATÇYLYK WE SAGLYK

Tudyň adam saglygyna edýän täsiri

Çagalar tarapyndan söýlüp iýilýän miweleriň biri hem tutdur.Akly, gyzylly, garaly görnüşleri bilen ulyny-kiçini özüne çekýän tudyň adam saglygyna  peýdasy uludyr. Tut birnäçe keselleriň öňüni almaga hem ýardam edýär. Ol witaminlere we minerallara baýdyr. Düzümi demir, C witamini, K witamini, fosfor, kalsiýdan ybaratdyr.

Gan azlygyň öňüni alýar. Tudyň düzümindäki demir gyzyl gan öýjükleriň hereketine täsir edýär. Şeýle hem tut adamyň gözüne hem öz paýdasyny ýetirýär.

Düzüminde A we C witaminiň bolmagy adam bedeninde rak keseliniň döremeginiň öňüni almagyna ýardam edýär.

Tut adamyň iýmit siňdiriş ýollaryna hem täsir edip, iýmitleriň çalt siňmegine öz täsirini ýetirýär.

Süňkleri berkidýär. Düzümindäki demir we kalsiý süňkleriň berkemegine ýardam edýär. A witaminiň barlygy sebäpli adam bedeninde döreýän ýygyrtlaryň azalmagyna hem täsir edýär.

Türkmenistanyň daşary söwda dolanyşygy 9 mlrd dollara ýetdi

 

Ýene-de okaň

Jons Hopkins uniwersitetiniň lukmançylyk mekdebi mugt bolar

«Türkmenistanyň dermanlyk ösümlikleri» atly kitap pars diline terjime ediler

Türkiýäniň Ysparta şäherine hasyl möwsüminde baryp görüñ!

Ata Watan Eserleri

Yslam ösüş banky Türkmenistandaky onkologiýa merkezleriniň gurluşygyny maliýeleşdirer

«Arkadag Medisina Klasteri Menejment» kärhanasyna «Hil ulgamynyň laýyklyk sertifikaty» berildi

«Türkmenhowaýollary» agentligi Kuala-Lumpur şäherine ýolagçy gatnawyny artdyrýar