Kellesiz pişik, ýöne akylly

Ýaşaýan ýerinde öý pişigini saklamak isleýän, ýöne allergiýa sebäpli olary edinmekden ýüz öwürýän adamlar üçin “Yuka Engineering” kompaniýasy “MarsCat” atly kellesiz robot pişigini ýasady.

Bu täsin emeli pişik ýöremegi, oýunjaklar bilen oýnamagy, päsgelçiliklerden goranmagy we gerinmegi, öz dyrnaklaryny dişlemegi hem başarýar.

Şol birwagtyň özünde adamlaryň ýüzüni tanamaga we “come here”(bärik gel), “sit” (otur) ýaly 20 sany buýruklara we aňlatmalara düşünmäge ukyplydyr. Emma ol diňe pişigiň sizi diňleýän wagtynda bolup bilmegi mümkin.

Rastgele Haberler

Geçmişden geljege üstünligiň hekaýalary

Ocak 16, 2020 - 1:16 PM
Birnäçe motiwasion kitaplaryň awtory, bank işgäri Timuçin Fyndygyň üstünligiň hekaýalary baradaky kitabynda meşhur adamlaryň üstünliklerinden, meşhur liderlerden maslahatlar, gadymdan gelýän öwüt beriji tymsallar, bagtly ynsanlaryň bagtyň syry baradaky garaýyşlary beýan edilýär. Kitap okyjyda adamlara we
Daha fazla oku

Türkmenistan ekonomisinde özel sektörün önemi

Ocak 6, 2020 - 10:43 AM
Türkmenistan’da son yıllarda ülke ekonomisin istikrarlı büyümesi için geniş kapsamlı reform çalışmalarını güçlendirmektedir. Ülkede devlet-özel sektör işbirliği oluşturularak, devletin desteğiyle özel sektör önemli ölçüde büyüdü. Halihazırda, Türkmenistan ekonomisinde özel sektörün payı yüzde 65,4 oranına ulaştı.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *