Roždestwo bazary

Öňňun paýtagtymyzyň Görogly köçesiniň “Delfin” seýilgähinde roždestwo mynasybetli Germaniýa döwletiniň Türkmenistandaky ilçihanasynyň gurnamagynda sazly şowhunly ”Weihnachts Markt” atly ýarmarka boldy. Ol ýere paýtagtymyzyň ýaşaýjylary, şeýle hem dürli guramalaryň agzalarydyr işgärleri uly gyzyklanma bilen gatnaşdylar. Ýarmarkada esasy süýjülik tagamlary, çaga oýnawaçlary we senetçilik el işleri boldy. Mundan başga-da ýakyn dostlaryňyzdyr, dogan-garyndaşlaryňyza alnyp bolunjak sowgatlyk el işleri hem az bolmady. Diňe bu zatlar bilen çäklenmän, türkmene mahsus el işleri we şaý-seplerinden ýasalan naşyja sowgatlyklar adamlaryň ünsüni özüne çekdi. Dürli-dürli matalardan hem göze ýakymly el işlerine kiçi ýaşdan uly ýaşly adamlar uly gyzklanma bilen hyrydary boldylar. Süýjülik barada aýdanymyzda bolsa, biler bolsaňyz, Germaniýa döwletinde Roždestwo güni konditer önümleriniň 46.000 tonnasy satylýar. Bu geçirilen ýarmarka janly sazdyr, aýdymlar bilen bezeldi we tomaşaçylaryň göwnüni galkyndyrdy.

 

Rastgele Haberler

Russiýa daşky dünýä bilen arasyny bir günlük üzer

Şubat 15, 2019 - 12:19 AM
Russiýada daşky dünýäden garaşsyz kommunikasiýa mümkinçiliklerini göz ýetirip bilmek bilen interneti bir günüň dowamynda kesmegi meýilleşdirýär. Şeýlelikde, şol gün 110 million adam internetden peýdalanyp bilmez. Şol gün ýerli internet binýady bolan Runet synag ediler. Bu synag bolsa onuň mümkinçiliklerini kesgitlemäge ýardam berer.
Daha fazla oku

Aýda näçe adamyň hususy ýeri bar?

Nisan 23, 2019 - 4:36 PM
Hawa, ýalňyş okamadyňyz, eýýäm, Aýdan hususy ýer böleklerini alyp goýan damlaram bar. Özlerem az däl. Dünýä metbugatynyň habar bermegine görä, 40 million adam özleri üçin eýýäm Aýdan ýer alyp goýupdyrlar. Şolaryň 20 müňüsi
Daha fazla oku

Türkmen Lider, Suudi Arabistan Devlet Bakanı ile görüştü

Eylül 12, 2019 - 5:35 PM
Türkmenistan Devlet Başkanı Sayın Gurbanguli Berdimuhamedov, Suudi Arabistan Devlet Bakanı, Suudi Arabistan Krallığı Bakanlar Kurulu Üyesi Emir Türki Bin Muhammed Bin Fahad Bin Abdul Aziz Al Saud ve Suudi Kalkınma Fonu Genel Başkan Yardımcısı Halid Bin Süleyman Al Khudeyri ile görüştü. Görüşmede, Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcılarının bazısı ve petrolgazdan sorumlu Devlet Başkanı danışmanı hazır bulundu.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *