Ýaponiýanyň Ilçisi Bilen Duşuşyk

Şu gün, 2019-njy ýylyň 1-nji dekabrynda Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginde Daşary işler ministri R.Meredowyň Ýaponiýanyň Türkmenistandaky Adatdan daşary we Doly ygtyýarly Ilçisi Kasumata Takahiko bilen duşuşygy geçirildi.

Duşuşgyň barşynda Ýaponiýanyň ilçisine Türkmenistanyň Prezidentiniň Ýaponiýanyň Imperatory Naruhitonyň adyna Imperatoryň tagta geçmek dabarasyna gatnaşmak üçin ýollan çakylygy hem-de bu çäreleriň dowamynda görkezilen ýokary myhmansöýerligi üçin minnetdarlyk haty gowşuryldy. 

 

Rastgele Haberler

2018-nji ýylda «Toyotanyň» iň köp satylan kysymy...

Şubat 7, 2019 - 12:11 AM
Biziň ýurdumyzda-da köpçülikleýin ulanylýan «Toyota» awtoulaglarynyň 2018-nji ýylda haýsy kysymy has köp satyldyka? «Kemrimi», «Awolonmy», «Karollamy», «Haýlýuksmy» ýa-da düýbünden başga kysym? Tygşytlylygyň ýaşaýyşymyza ýyldyrym tizligi bilen aralaşýan döwründe iň köp satylan «Toyota» bularyň birisi hem däl. Ol ― C-HR. Ýagny ýarym elektrik, ýarym benzin bilen işleýän
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *