Söýgi gülleri

Ýüregme eken gülleň,

Bezär köňül köşgümi.

Oňa bakyp görerin,

Päk söýgimiň keşbini.

 

Gülleň anbar ysyndan,

Ýüreklermiz dem alar.

Söýgüden olar örňäp,

Bize saýasyn salar.

 

Kalbymyz güller bilen,

Döner baky bahara.

Diňe söýüp ýaşarys,

Meňzäp aýdyň sähere.

 

Güýzüň agras şemaly,

Eken gülleriň ýolmaz,

Söýgi güllän kalbymda,

Aýralyk ody ýanmaz.

 

Seniň yssy mähriňden,

Köňlüm nura beslener.

Söýgi gülleri dünýäň,

Gözelligne bäs geler.

 

Kalba baky ýazylýar,

Ömrüň bagtly günleri.

Baglaň güli solsa-da,

Solmaz söýgi gülleri!

 

Aýjemal GAÝLYÝEWA

Awtorlar Ýeňijini Kesgitleýär :”Ata Watan Eserleri” bäsleşigi

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tu/news_details.php?news_id=NDM3Mw==

“ Ata Watan Eserleri” döredijilik bäsleşigi : RedMi 7A Size garaşýar!

https://www.atavatan-turkmenistan.com/tk/news_details.php?news_id=NDIyMw==

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *