«Airbus» «Goodyear Tire & Rubber» bilen ýörär

Belki, siz «Airbus» kompaniýasynyň «Airbus A321XLR» diýip atlandyryljak täze uçary öndürýändigi barada okansyňyz. Täze uçaryň 4700 deňiz milini geçip, täze rekordyň eýesi bolmagyna garaşylýandygyndan hem habaryňyz bardyr. Bu bolsa onuň ozalky «Airbuslardan» 15 göterim köp uçup biljekdigini görkezýär.

Täze uçaryň ýerdäki esasy diregi «Goodyear Tire & Rubber» kompaniýasy tarapyndan öndüriljek tekerler bolar. Bu barada kompaniýanyň metbugat gullugy habar berýär.

Metbugatda ýazylyşy ýaly, «Goodyear» kompaniýasynyň «Flight radial» awiasiýa tekerleri ýörite tehnologiýalar arkaly öndürilip, bu önümler şekiliniň durnukly saklanyp galmagy, ulanyş möhletiniň köpe çekmegi we kesiji zarbalara çydamlylygy bilen tapawutlanýan süýngüçden ýasalan berk guşaklyklary özünde jemleýär.

Ýeri gelende, «Goodyear»-iň teker önümçiliginde naýbaşy kompaniýalaryň biridigini aýtmak gerek. Onuň kärhanalary 21 döwlete, 47 nokada ýaýrandyr.

Rastgele Haberler

Demiryolları AŞ kuruldu

Ocak 30, 2019 - 9:16 PM
Türkmen Liderinin imzaladığı Karar ile Türkmenistan Sanayi ve Komünikasyon Bakanlığının Türkmendemirýollary Ajansına ve Aşkabat İstasyonuna Demiryollary
Daha fazla oku

Türkmen metbugatynda – 20.03.2019

Mart 21, 2019 - 12:07 AM
«Türkmenistan» gazeti 1. Syýasy habarlar: «Türkmenistanyň Prezidenti sanly wideoaragatnaşyk arkaly iş maslahatyny geçirdi», (TDH). «Bahreýniň Patyşasynyň Türkmenistana sa¬pary tamamlandy», (TDH).
Daha fazla oku

Täze saýt hereket edip başlady :Biznes Türkmenistan

30, 2019 - 10:40 AM
"Biznes Türkmenistan" maglumat merkezi türkmen, iňlis we rus dillerinde berilýän biznes habarlary websaýtynyň açylandygyny buýsanç bilen yglan edýär. Çap edilýän habarlar täze, gyzykly we düşnükli bolup, websaýt paýtagt Aşgabatda ýerleşýän redaksiýasy tarapyndan gündelik ýagdaýda täzelenip durýar.
Daha fazla oku

İleti bırak

E-mail adresiniz yayınlanmıyacaktır. Gerekli alanlar işaretlenmişti *